RT Ellie Doornbos-Huzinga


Moeite met lezen of schrijven?  Lukt rekenen echt niet?   Heb je dyslexie of een ander leerprobleem? Geen paniek, hier kun je goed mee om leren gaan. Denk je: “ Help, ik heb dyslexie of een leerprobleem”, lees dan vooral verder.

 

Dyslexie in het kort:

“Dys” betekent: niet.” Lexie” betekent: lezen. Dus letterlijk: niet lezen. Er wordt vaak gedacht dat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen  dom zijn of niet willen leren. Dit is NIET waar. Iedereen kan er mee geboren worden.

Als reactie op hierop kun je problemen krijgen waarmee het echte probleem verborgen blijft. Je kunt b.v. last krijgen van hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, niet meer van huis durven enzovoort.

Je zelfvertrouwen vermindert waardoor je nog minder durft te doen aan lezen, schrijven en rekenen.

Als het probleem in de kindertijd niet wordt  ontdekt of er wordt niets aan gedaan, dan word je als puber en volwassene onherroepelijk geconfronteerd met lees- en schrijfproblemen. Het gevolg hiervan is: problemen met het leren van vreemde talen, met het lezen van lange teksten en/of waarnemen van details. Het is belangrijk zo spoedig mogelijk hulp in te schakelen bij een vermoeden van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in de hersenen, maar wat het precies is is nog niet bekend.

Ik hanteer deze definitie van dyslexie:

“Hardnekkige stoornissen in het lezen, schrijven en spellen die het gevolg zijn van een minder goede samenwerking van verschillende gebieden in de hersenen” 

Let op: je bent niet dom wanneer je een leerprobleem of dyslexie hebt!

Als het onbehandeld blijft kun je je mogelijkheden en talenten niet voldoende gebruiken en dat is jammer want ieder mens heeft waardevolle talenten. Volwassenen lopen hier ook tegenaan en ook zij kunnen baat hebben bij een behandeling. Ik heb onderwijs gegeven aan veel mensen die verschillende opleidingen volgden, zowel praktijkonderwijs als theorie. Sinds 1995 ben ik gespecialiseerd in het helpen van mensen met lees- en schrijfmoeilijkheden (dyslexie). Tevens heb ik ervaring met mensen met autisme, hoogbegaafdheid, licht verstandelijke beperking, adhd, anderstalig en dergelijke.